ERASMUS+ PROGRAMI AÇIK ÇAĞRILAR
 
Program Adı
Çağrı Başlığı ve Amaçlar
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
Finansman:
 
Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Bilgileri
 
ERASMUS+
 
Gençlik sektörü
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Gençlik Değişimleri
 
 • STKlar,
 • Kamu kuruluşu
 • sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar,
 • ayrıca 15-30 yaş aralığında asgari bir üyesi reşit olan, en az 4 gençten oluşan “resmi olmayan gençlik grupları”
Proje başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Katılımcı sayısı
 • Seyahat mesafesi
 • Etkinlik süresi
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Gençlik sektörü
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif
 • STKlar,
 • Kamu kuruluşu
 • sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar
Proje başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Katılımcı sayısı
 • Seyahat mesafesi
 • Etkinlik süresi
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Okul Eğitimi sektörü
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Okul Eğitimi
 • Okullar
 • Okul ya da okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ya da özel bir kuruluşlar
Proje başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Katılımcı sayısı
 • Seyahat mesafesi
 • Etkinlik süresi
 
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
ERASMUS+
 
Mesleki Eğitim sektörü
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Mesleki Eğitim
 • Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları
 • Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri
Proje başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Katılımcı sayısı
 • Seyahat mesafesi
 • Etkinlik süresi
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: 
ERASMUS+
 
Yetişkin Eğitimi sektörü
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Yetişkin Eğitimi
 • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kuruluşu veya özel kuruluşlar
Proje başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Katılımcı sayısı
 • Seyahat mesafesi
 • Etkinlik süresi
 
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
ERASMUS+
 
Yükseköğretim sektörü
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Yükseköğretim
 •  “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumları
 
Not: Yükseköğretim öğrenci ve personeli doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz. Başvuruların kayıtlı/bağlı olunan yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.
Öğrenci, personel hareketlilikleri başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Hareketlilik süresi Seyahat masrafı
 • Hareketliliğin gerçekleştiği ülkeye göre gündelik miktarı
 • Gönderilen personel/öğrenci sayısı
 
Başvurular Üniversitelerin Erasmus ofislerine yapılmaktadır.
 
Bilgi için üniversitelerin Erasmus ofislerine ve http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/öğrenme-hareketliliği  adresini ziyaret edebilirsiniz.
ERASMUS+
 
Gençlik sektörü
 
KA2 - Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) - Gençlik
 • STKlar,
 • Kamu kuruluşu
 • sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar,
 
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 450 000 avro
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Okul Eğitimi sektörü
 
KA2 - Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) – Okul Eğitimi
 • Okullar
 • okul eğitimi alanında farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 450 000 avro
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Mesleki Eğitim sektörü
 
KA2 - Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) – Mesleki Eğitim
 • Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 450 000 avro
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Yetişkin Eğitimi sektörü
 
KA2 - Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) – Yetişkin Eğitimi
 • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 450 000 avro
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Yükseköğretim sektörü
 
KA2 - Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) – Yükseköğretim
 • Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 450 bin avro
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
 
KA2 Avrupa Üniversiteleri Girişimi
 • Yükseköğretim Kurumları
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 5 Milyon avro
26 Şubat 2020
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/38pyggS / https://bit.ly/353fGJ6 adreslerini inceleyebilirsiniz.
ERASMUS+
 
KA2 Bilgi Ortaklıkları
 • Proje konusuyla ilgili faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
2 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 700 bin avro
 
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 1 Milyon avro
26 Şubat 2020
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/2RC1AdJ adresini inceleyebilirsiniz.
ERASMUS+
 
KA2 Sektörel Beceri Ortaklıkları
 • Proje konusuyla ilgili faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar (özellikle Mesleki eğitim öğretim sağlayan kurumlar, şirketler, sektör temsilcileri, sanayiciler, meslek odaları vb.)
 
LOT 1: Mesleki eğitimin tasarımı ve tedariki
 
2 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 700 bin avro
 
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 1 Milyon avro
 
Lot 2 - yeni bir stratejik yaklaşımla becerilere dair sektörel işbirlikleri modeli uygulama
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 4 Milyon avro
 
 
26 Şubat 2020
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/35699xt adresini inceleyebilirsiniz.
 
 
ERASMUS+
 
KA2 - Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme
 • Yükseköğretim kurumları
 • Yükseköğretim kurumlarına ilişkin STKlar
Proje başına asgari 500 bin avro,  azami 1 Milyon avro
5 Şubat 2020
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve adresini inceleyebilirsiniz.
 
 
ERASMUS+
 
KA2 - Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, STKlar (Avrupa Gençlik STK'ları dahil)
 • Ulusal Gençlik Konseyi;
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde kamu kuruluşu.
Proje başına azami 150 bin avro
5 Şubat 2020
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/35699xt adresini inceleyebilirsiniz.
 
ERASMUS+
 
Gençlik sektörü
 
KA3 - Politika Reformları İçin Destek - Gençlik Diyaloğu
 • STKlar
 • Yerel ve bölgesel düzeydeki Kamu kuruluşları
 • Avrupa çapında gençlik kuruluşları
Proje başına tahsis edilen hibe miktarı aşağıdaki faktörlere göre hesaplanmaktadır:
 
 • Katılımcı sayısı
 • Seyahat mesafesi
 • Etkinlik süresi
 
5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020
 
Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
ERASMUS+
 
Özel Eylemler – Jean Monnet
 • Avrupa entegrasyonu alanında çalışan Yükseköğretim kurumları ve diğer kurum/kuruluşlar
Proje başına azami 60 bin avro
20 Şubat 2020
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/38pgFFN adresini inceleyebilirsiniz.
 
ERASMUS+
 
Özel Eylemler – Spor - Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları
 • Spor alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
 
Proje başına azami 400 bin avro
2 Nisan 2020
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ni inceleyebilirsiniz.
 
ERASMUS+
 
Özel Eylemler – Spor - Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
 • Spor alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
 
Avrupa Spor haftasında düzenlenen kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri projesi için azami 300 bin avro
 
Avrupa Spor haftası dışında kalan düzenlenen kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri projesi için azami 500 bin avro
2 Nisan 2020
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ni inceleyebilirsiniz.
 
 
ERASMUS+
 
Özel Eylemler – Spor - Küçük İşbirliği Ortaklıkları
 • Spor alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
 
Proje başına azami 60 bin avro
2 Nisan 2020
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ni inceleyebilirsiniz.
 
 
ERASMUS+
 
KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2020
 • “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumları
Programdan yararlanacak bursiyer sayısı, ortak üniversite sayısı ve operasyonel giderlere göre hibeler farklılık göstermektedir.
13 Şubat 2020
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/38qr57O  adresini inceleyebilirsiniz.
 
 
 
 
ERASMUS+
 
KA3 – Politika Reformları İçin Destek - Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri
 • Mesleki eğitim öğretim sağlayan kurumlar
 • Şirketler
 • Sektör temsilcileri
 • Sanayiciler
 
Proje başına azami hibe tutarı 4 Milyon avro
20 Şubat 2020
 
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/2sbgywL adresini inceleyebilirsiniz.
 
 
 
ERASMUS+
 
KA3 - Politika Reformları İçin Destek - Sosyal İçerme ve Ortak Değerler: Eğitim ve Öğretim Alanına Katkı
 • Eğitim öğretim alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
 • Sektörler arası faaliyet gösteren kuruluşlar
 
2 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 400 bin avro
 
3 yıllık proje için toplam proje bütçesi azami 500 Milyon avro
25 Şubat 2020
 
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/2DZyddt adresini inceleyebilirsiniz.
ERASMUS+
 
KA3 - Politika Reformları İçin Destek - Üst düzey kamu otoriteleri tarafından yürütülen Eğitim ve Öğretim alanındaki Avrupa Politika Deneyleri
 • Bakanlıklar
 • Eğitim öğretim alanında faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlar
 • Sektörler arası faaliyet gösteren kuruluşlar
 
Proje başına azami hibe tutarı 2 Milyon avro
21 Nisan 2020
Başvurular Brüksel’deki Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
 
Detaylı bilgi için: Program Rehberi ve https://bit.ly/341lphq adresini inceleyebilirsiniz.
 
Duyurunun kaynağına ulaşmak için tıklayınız.
https://www.ab.gov.tr/erasmus-programi-acik-cagrilar_51898.html